Trấn Tường Thi Tuyển


  七字春聯 ( Câu đối Tết 7 chữ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3107
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  七字春聯 ( Câu đối Tết 7 chữ )

  Post  Admin on Tue Jan 15, 2013 7:19 am

  春明錦樹舒紅日 Xuân minh cẫm thụ thư hồng nhật
  露浥荊花映紫霞 Lộ ấp kinh hoa ánh tử hà

  喜見玉梅辭舊腊 Hỷ kiến ngọc mai từ cựu lạp
  還期綠枊染新衣 Hoàn kỳ lục liễu nhiễm tân y

  歲序從新新瑞氣 Tuế tự tòng tân tân thoại khí
  家人同樂樂春臺 Gia nhân đồng lạc lạc xuân đài

  堂上椿萱春不老 Đường thượng xuân huyên xuân bất lão
  堦前蘭桂色常新 Giai tiền lan quế sắc thường tân

  日映箕裘長濟美 Nhật ánh cơ cầu trường tế mỹ
  春來幾席自生香 Xuân lai kỷ tịch tự sanh hương

  幾點梅花迎淑氣 Kỷ điểm mai hoa nghinh thục khí
  數聲鳥語閙春光 Số thanh điểu ngữ náo xuân quang

  春日融融雲物麗 Xuân mục dung dung vân vật lệ
  德門藹藹歲更新 Đức môn ế ế tuế canh tân

  風發龍門春浪暖 Phong phát long môn xuân lãng noãn
  日臨雁塔曉雲開 Nhật lâm nhạn tháp hiểu vân khai

  一室太和真富貴 Nhất thất thái hoà chân phú quí
  滿門春色大榮華 Mãn môn xuân sắc đại quang vinh

  和氣盈門迎瑞氣 Hoà khí doanh môn nghinh thoại khí
  春光滿眼映祥光 Xuân quang mãn nhãn ánh tường quang

  斗柄建寅推歲首 Đẩu bính kiến dần thôi tuế thủ
  梅花送腊占春 Mai hoa tống lạp chiếm xuân khôi

  萬物改觀新氣象 Vạn vật cãi quan tân khí tượng
  一門再振舊家聲 Nhất môn tái chấn cựu gia thanh

  時際三陽多淑氣 Thời tế tam dương đa thục khí
  家敦一樂有和風 Gia đôn nhất lạc hữu hoà phong

  瑞曰一輪春藉色 Thoại nhật nhất luân xuân tịch sắc
  和風百道物維新 Hoà phong bách đạo vật duy tân

  天意春回生萬象 Thiên ý xuân hồi sanh vạn tượng
  人心樂處納千祥 Nhân tâm lạc xứ nạp thiên tường

  舜日堯天周禮樂 Thuấn nhật nghiêu thiên châu lễ nhạc
  孔仁孟義煥文章 Khổng nhân mạnh nghĩa hoán văn chương

  洒仁竹葉青鐏 Tữu nhân trúc diệp thanh tôn lý
  春在梅花白雪中 Xuân tại mai hoa bạch tuyết trung

  日暖陽春輝寶殿 Nhật noãn dương xuân huy bữu điện
  風和淑氣藹衡庭 Phong hoà thục khí ế hằng môn

  茂榮萱草環堂笑 Mậu vinh huyên thảo hoàn đường tếu
  流轉鶯花滿眼春 Lưu chuyễn oanh hoa mãn nhãn xuân

  五色雲中開曉日 Ngũ sắc vân trung khai hiếu nhật
  萬年枝上動春風 Vạn niên chi thượng động xuân phong

  萬里和風生枊葉 Vạn lý hoà phong sanh liễu diệp
  五陵春色泛桃花 Ngũ lăng xuân sắc phiếm đào hoa

  春滿畫堂來燕賀 Xuân mãn hoạ đường lai yến hạ
  苔連革砌帶花香 Đài liên cách thế đới hoa hương

  班衣彩映長庚酒 Ban y thái ánh trường canh tữu
  玉樹芳聯大乙光 Ngọc thụ phương liên đại ất quang

  春浮玉藻寒初散 Xuân phù ngọc tảo hàn sơ tán
  露拂金莖龧欲分 Lộ phất kim kinh thự dục phân

  雨餘革色侵簾翠 Vũ dư cách sắc xâm liêm toạ
  風送花香人座清 Phong tống hoa hương nhập toạ thanh

  淑氣初含梅色淺 Thục khí sơ hàm mai sắc tiễn
  條風半拂柳梢飛 Điều phong bán phất liễu tiêu phi

  九霄曰暖江山麗 Cữu tiêu nhật noãn giang sơn lệ
  萬象春回草水榮 Vạn tượng xuân hồi thảo thuỷ vinh

  旭曰垂輪春色麗 Húc nhật thuỳ luân xuân sắc lệ
  和風襲慶物華新 Hoà phong tập khánh vật hoa tân

  花映椒盤歌永壽 Hoa ánh tiêu bàn ca vĩnh thọ
  日暄蓬月寫宜春 Nhật huyên bồng nguyệt tả nghi xuân

  芝蘭問暖迎風笑 Chi lan vấn noãn nghinh phong tếu
  松柏逢春映曰榮 Tùng bách phùng xuân ánh nhật hồng

  三春桃柳東皇染 Tam xuân đào liễu đông hoàng nhiễm
  萬里風雲北極生 Vạn lý phong vân bắc cực sanh

  春到朱門宜貼字 Xuân đáo chu môn nghi thiếp tự
  人擎青幟有銜書 Nhân kinh thanh xí hữu hàm thư

  新蒲細枊皆春色 Tân bồ tế liễu giai xuân sắc
  紫燕黄鸝俱好音 Tử yến hoàng ly cụ hảo âm

  九天閽闔開黄道 Cữu thiên hôn hạp khai hoàng đạo
  萬里風雲起壯圖 Vạn lý phong vân khởi tráng đồ

  春趁梅花香過 Xuân sấn mai hoa hương lý quá
  福隨爆竹煖中生 Phước tuỳ bạo trúc viện trung sanh

  斗柄東旋新氣象 Đẩu bính đông huyền tân khí tượng
  奎光西照舊文章 Khuê quang tây chiếu cựu văn chương

  九天日月開新運 Cữu thiên nhật nguyệt khai tân vận
  萬國笙歌醉太平 Vạn quốc sanh ca tuý thái bình

  班衣色映春花麗 Ban y sắc ánh xuân hoa lệ
  綠酒香浮化曰長 Lục tữu hương phù hoá nhật trường

  春色寄梅呈白玉 Xuân sắc ký mai trình bạch ngọc
  鶯聲催柳綻黃金 Oanh thanh thôi liễu điện hoàng kim


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Jul 22, 2018 3:16 pm