Trấn Tường Thi Tuyển


  VỢ CHỒNG CÃI LỘN 3

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3077
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  VỢ CHỒNG CÃI LỘN 3

  Post  Admin on Mon Oct 03, 2011 11:55 pm


  VỢ CHỒNG CÃI LỘN 3

  -- o O o --  CHỒNG PHÂN-TRẦN  Khi xưa bà cũng đẹp như bông,

  Giờ đây dáng liễu đã lưng còng.

  Cũng tại tôi lo bao việc rách,

  Thân bà phải chịu, cảnh long-đong.

  Lúc trước cũng do lời khấn vái,

  Thánh-thần phò trợ đã thành công.

  Mấy con yên ổn, ngày khôn lớn,

  Nhà cữa đường hoàng, lắm kẻ mong.

  Xảy ra chuyện đó là nho-nhỏ,

  Sao đành cắt đứt sợi tơ hồng.

  Lòng người tuy hẹp, nhưng sâu hiễm,

  Bà giải bày xong khắc nhớ lòng.

  Trước nay, tui tưởng bà ngu dốt,

  Việc chi cũng biết, tỏng tòng tong.

  Mọi điều kim cổ, đông tây hiểu,

  Lời bà tỏ rỏ quá thái-thông.

  Bài cẫm hồi văn còn thua sút,

  Tư mã Tương Như, dẹp bút lông.

  Câu hát cổ xưa, Tô tiểu Muội,

  Đâu thắng nỗi lời bà nhắt chồng.

  Lợi lanh đối đáp, Lưu tam Tỷ,

  Dám sánh với lời bà nói không.

  Tôi ví bà như, Tôn quận chúa,

  Rời Ngô, về Thục đễ phò chồng.

  Giữ phận phu nhân, sanh Á-Đẩu,

  Nhưng lòng đau-đáu, nhớ Giang-Đông.

  Ngàn vàng nên tặng cho bà đó,

  Tươi thắm bông hoa, thưởng một vòng.

  Nếu cử bà lên làm hội trưởng,

  Chua chiền, miếu mạo chắc tươi trong.

  Nhang thơm một nén, cầu Thần-Phật,

  Cúi lạy - : " Con từ giả Thánh ông,

  Vì miệng vợ con nó lẽo-lự,

  Cãi lý không hơn, giữ phận tòng.

  Lịch-sử người xem ngàn việc tốt,

  Nó toàn móc chuyện xấu ra không.

  Đời nới câu này nghe rất đúng,

  Nhất vợ, nhì . . ai ngài rỏ lòng.

  Ý chí giúp chùa con đã mất,

  Như chim chuyền nhảy, sợ cành cong.

  Thân con đang ở nơi trần tục,

  Vẫn mơ được gặp, cảnh lai bồng.

  Chư Thần, Tiên, Phật xin thông cãm,

  Chi đạo tào khang trọn phận chồng. "

  Ngước nhìn, Thánh-Phật, cười vui -vẽ,

  Khói hương bay quyện, đã ưng lòng.

  Chân bước ra về lòng nặng trĩu,

  Ngoảnh trông lệ ngọc, rớt . . tong . . tong . .!.

  - : " Phật Thần xin chớ buồn lưu-luyến,

  Lễ vía con lên, viếng Thánh công ".


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 9:42 pm