Trấn Tường Thi Tuyển


  Hoạ Bài Ngoại Tôi

  Share

  LienAiMuoi
  Admin

  Posts : 6
  Join date : 2011-07-30
  Age : 55
  Location : Santa Clara, CA

  Hoạ Bài Ngoại Tôi

  Post  LienAiMuoi on Thu Sep 08, 2011 10:27 am

  Hoạ Bài Ngoại Tôi

  Ngoại tôi, đúng vậy, Ngoại là Tiên.
  Chồng mất, con thơ, vận triền miên,
  Nuôi nấng sáu Dì cùng một Cậu,
  Cam lao cực khỗ nỗi niềm riêng.

  Con cháu Ngoại thương cho quà bánh,
  Dậy bão nên người, sống ngoan hiền.
  Thanh minh con không về thăm Mộ,
  Nguyện cầu Trời Phật, Ngoại tịnh yên.

  - Trần Tìa

   Current date/time is Mon Jul 23, 2018 2:13 pm